Estudi COVonco

Descubrim els efectes del càncer i els seus tractaments en pacients COVID-19+


Descripció de l’estudi:

 • Títol: “Diagnòstic i seguiment serològic de la COVID-19 en pacients oncològics (COVonco”
 • Investigadora principal: Cristina Royo-Cebrecos
 • Investigadors secundaris: Francesc Cobo y Santiago Albiol
 • Centres on s’implementarà l’estudi: el centre pilot serà el Servei Andorrà de Salut Sanitària (SAAS). Aquest estudi està obert a col·laboracions d’altres centres.

Objectius de l’estudi:

 • Objectiu principal (1): Comparar la prevalença per SARS-CoV-2 per grups dins de la població oncològica en funció del tractament: quimioteràpia, immunoteràpia, radioteràpia i població oncològica sense tractament actiu.
 •  Objectius secundaris:
  (2) Valorar la resposta serològica al llarg del temps en un període de seguiment de 3, 6 i 12 mesos.
  (3) Incidència d’infecció asimptomàtica en la població oncològica i detecció de seroconversió.
  (4) Estimar els percentatges d’infecció activa (PCR positiva) entre els pacients oncològics amb IgM positiva.
  (5) Estimar la seroprevalença global per SARS-CoV-2 dels pacients oncològics.

Crowdfunding de l’estudi: