Estudi de la Salut Mental dels Professionals Sanitaris

Encarant la COVID-19: Impacte a primera línia


Descripció de l’estudi:

  • Títol: “Estat psicològic del personal sanitari en el context de la pandèmia per coronavirus 2019”
  • Investigador principal: A confirmar
  • Investigadors col·laboradors: A confirmar
  • Centres on s’implementarà l’estudi: Tots els serveis on s’hagin atès pacients amb la malaltia SARS-CoV-2

Objetives of the study:

Objectiu principal: Conèixer l’estat psicològic dels professionals sanitaris durant la situació de la pandèmia Covid-19 per a prevenir i evitar les conseqüències de les possibles malalties mentals.

Objectius secundaris: Descriure la relació entre les variables demogràfiques i laborals (gènere, edat, lloc de treball en situació de pandèmia, reubicació, torn, convivència amb persones de risc) i l’estat psicològic dels professionals sanitaris.

Accedeix l’estudi: