Estudi de Seroprevalença de l’EAP Sardenya

Monitorant la seroprevalença per a determinar la immunitat col·lectiva


Descripció de l’estudi:

  • Títol: “Seroprevalença de la COVID-19 i monitoratge de presumptes casos a l’atenció primària a Espanya”
  • Investigador principal: Carles Brotons
  • Investigadors col·laboradors: Jordi Serrano, Jaume Sellarès
  • Centres on s’implementarà l’estudi: EAP Sardenya

Objectius de l’estudi:

Objectiu principal: Mesurar la seroprevalença dels anticossos enfront de la infecció per SARS-CoV-2 en un conjunt d’individus asimptomàtics i un de pacients simptomàtics (sense confirmació diagnòstica) tractats en un centre d’atenció primària.

Objectius secundaris: Com a objectiu secundari, s’han estimat les proporcions de pacients simptomàtics visitats en un departament d’urgències (ED), hospitalitzats o crítics, per determinar els símptomes clínics més rellevants associats amb una infecció positiva.

Vídeo de l’Estudi:

Accedeix l’estudi:

Crowdfunding de l’estudi: